Metaallaan 255 - Vinkhuizen  |  Groningen

Buurtpreventieteam Groningen

Doel van het buurtpreventieteam is het creëren en in stand houden van een veilige en leefbare buurt, een buurt waarin het prettig wonen is en waar buurtbewoners oog voor elkaar hebben.

Het buurtpreventieteam beperkt zich daarbij tot de wijk Vinkhuizen. Een van de dingen die we doen om dat doel te bereiken is het lopen of fietsen door de wijk om te zien wat er op straat gebeurt. We proberen daarbij contact te maken met wijkbewoners. Verder letten we dan op onveilige situaties voor het verkeer (bv losliggende tegels, foutparkeren, kapotte verlichting) en op situaties die uitnodigen tot inbraak. Bij geval informeren we mensen over waar ze bepaalde problemen zoals overlast kunnen melden. Een ander activiteit van het team is het begeleiden van evenementen (wijkfeesten) in de wijk, bijvoorbeeld door een EHBO-post te bemannen.

Het team is beheerder van de “Buurtapp Vinkhuizen”, waarop mensen verdachte situaties, vermissingen etc. kunnen melden.

Het buurtpreventieteam heeft korte lijntjes met het WIJ-team, het Wijkoverleg Vinkhuizen, de gemeente en de wijkagenten zodat we gesignaleerde problemen aan hun door kunnen geven.

Onze vrijwilligers

Nathalie Hielkema, Linda Vlok, Marjolein Aten-Vortman, Simon Tiwow, Rob Groeneveld, Danny Hoffman, Janny Kunst, Yalda Bakhtiari, Ronald Oosterveld en Fred Wubs.

Informatie

Website: bptg.nl
Contactpersoon: Nathalie Hielkema
Telefoonnummer: 0636133724
Email adres: info@bptg.nl

Bij de foto: Van links naar rechts:
boven: Fred, Nathalie, Marjolein;
onder: Janny, Rob, Simon.

Schuiven naar boven