Metaallaan 255 - Vinkhuizen  |  Groningen

Port Integral

Wat willen we bereiken? Voor wie zijn we er? Wat doen we al?
Port Integral is het meest eenvoudig te beschrijven als een poort voor ontwikkeling. Een plek waar Groningers, en dus ook de mensen uit Vinkhuizen naar toe kunnen gaan om jezelf beter te leren kennen, dit noemen we innerlijke ontwikkeling, en daar iets moois mee te doen, uiterlijke ontwikkeling. Om zodoende een leven te leren leven dat echt bij je past. Vol van relaties die werken en werk waar je echt van houdt. Je kunt PI dus ook zien als een broedplaats voor latent talent. Zonder meesters of leraren. We helpen elkaar.

We bouwen aan deze poort omdat we geloven in een op ontwikkeling gerichte maatschappij waarin iedereen vanzelfsprekend ondersteuning kan vinden om de persoon te worden die hij of zij is en daar op een authentieke manier een passende vorm aan te geven.

Het reguliere onderwijs geeft voor het belangrijkste deel skills om te leren omgaan met de buitenwereld, alles wat je kan zien en vastpakken. Essentieel. We geloven dat wat we maken mooier wordt en beter passen gaat, als we onszelf ook leren afstemmen op onze binnenwereld. De ontwikkeling van skills daarvoor vraagt misschien wel evenveel aandacht.

Wat is er op dit moment voor het leren omgaan met deze binnenwereld? Deze werkelijkheid die je niet kunt zien en vastpakken, maar er overduidelijk altijd is?

Ze laat zich zien in gevoelens, wensen, behoeftes, intenties, drijfveren, gedachten, energie, passie, verwondering, verbinding met jezelf en je omgeving en alles wat je in de weg zit om er trouw aan te zijn. Hier is nog heel veel werk te verzetten! Echte aandacht voor de binnenwereld is er nu veelal pas als mensen zijn vastgelopen en geen kant meer op kunnen. Het dan door professionals geboden herstelwerk is erg belangrijk, maar ook heel kostbaar en kan wat ons betreft soms echt vermeden worden. We willen hier iets aan toevoegen dat voorkomt dat mensen vastlopen en een gelukkig leven toegankelijker maakt. Collectieve aandacht en initiatieven gericht op het vergroten van zelfkennis leiden wat ons betreft uiteindelijk tot de verwezenlijking van de door ons gedroomde wereld.

Hoe mooi zou het zijn, dat je straks op een feestje niet alleen maar vanzelfsprekend vertelt over waar je allemaal bent geweest tijdens een vakantie, maar ook de over je inzichten in de belangrijkste reis van je leven! Je reis naar binnen, naar inzicht in- en liefde voor jezelf. En over wat je er vervolgens mee bent gaan doen.

Persoonlijke ontwikkeling gaat altijd schoksgewijs en is een ruw ritje. Het wordt makkelijker (en leuker) als je dit ritje niet alleen hoeft te doen. We willen met P.I. een steentje bijdragen aan het vanzelfsprekend maken van steun. Van een bewust ontwikkelgerichte maatschappij, zo gezegd. Dit doen we door elkaar te steunen, door te bouwen aan ideeën die deze maatschappij dichterbij brengen en vooral door te doen waar we van houden.

Port Integral is:

 • een vrijplaats voor vreemde eenden (en andere interessante vogels)
 • een bouwplaats voor je unieke bijdrage aan de wereld
 • een aanmoedigplek om te doen waar je van houdt
 • een broedplaats voor latent talent
 • een informele leerplek
 • een warme thuisbasis
 • een gym voor je durfspieren
 • een inspiratie en kruisbestuifplaats
 • een poort voor ontwikkeling

Op dit moment zijn er verschillende initiatieven die bijdragen aan wat hierboven beschreven is. We kennen nu:

 • PI Bildung: een zandbak/speelplek om vormen te vinden voor binnenwereldonderwijs
 • PI Boekenclub: samen lezen over ideeën, wereldbeschouwing en filosofie
 • PI Satsang: samen in gesprek over jezelf en je plek in de wereld
 • PI Filmclub: samen films bekijken en daarna een borrel en een goed gesprek
 • PI Podcast: in gesprek met …. over wezenlijke vragen
 • PI Peercoaching: een plek om je samen te ontwikkelen
 • PI Openwater Zwemclub: samen naar buiten het jaar rond en met de natuur zijn

Ben je geïnteresseerd in onze ideeën of initiatieven? Heb je behoefte aan een supportplek voor je eigen ontwikkeling en ideeën? Wil je aan de slag en gaan bouwen aan een idee? Heb je behoefte aan een goed gesprek? Voel je vrij om contact op te nemen, onze poort binnen te lopen en met ons kennis te maken. Neem contact op via: portintegral@gmail.com

Grote ontwikkelgroet!
Namens het PI ontwikkelteam:
Dragan, Lennart, Khalid, Helena Bram en Mark

 

Schuiven naar boven